chatkaskalanka.pl

Prace inżynieryjne

Jeśli chcesz, żeby roboty inżynieryjne wykonała dla Ciebie doświadczona firma, zleć je Zakładowi Robót Górniczych i Wysokościowych AMC. Ponad 20 lat praktyki połączone z ogromną wiedzą oraz najlepszymi, nowoczesnymi maszynami, stanowią gwarancję sukcesu w realizacji powierzanych inwestycji hydrotechnicznych i komunalnych. Hydroizolacje składowisk odpadów, prace dla budownictwa drogowego czy remonty ujęć wodnych, to tylko niektóre z powierzanych ZRGiW AMC zadań, które zawsze spotykają się z satysfakcją klientów.


Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych "AMC"
Mników 389
32-084 Morawica
tel. 12 656 70 88